Ориентальные котята Помет F

5 котят окраса гавана
Дата рождения 29 ноября 2016 года

Мать: Ch. Quintana bi Happy Jungle (OSH b)

Отец: Int.Ch. Villium Ray Bell (SIA b)

quintana
                  villi          
Котята

 

1 female 01             

       

Furby

кошка окрас гавана (OSH b)

Продана/Sold

Больше фото

               
2 female 00

Fibi

кошка окрас гавана (OSH b)

Продана/Sold

Больше фото

3 female 00        

Felicia

кошка окрас гавана (OSH b)

Продана/Sold

Больше фото

1 male 01              Frunzik

кот окрас гавана (OSH b)    

Продан/Sold

Больше фото

                
2 male 01 Funway

кот окрас гавана (OSH b)

Продан/Sold

Больше фото